Recitologotyp
Litenupplaga.se - spännande böcker i liten upplaga
Varukorg
VaraAntal Per styckSumma
Frakt49,00 kr
Summa (moms ingår med 2,77 kr)49,00 kr
Copycatbarnen
Av Thomas Jackson
182,00 kr

SVT:s Uppdrag Granskning, Rädda Barnen och Karolinska Institutet mörklägger.

Att journalister på Sveriges Televisions inte bara säger nej till all forskning om tvångssimulering som presenteras för dem av sakkunniga svenska och internationella läkare utan t.o.m. aktivt bryter sina semestrar för att förhindra publicering av en debattartikeln i Falukuriren juli 2007 är en lika stor skandal som att en handfull av Karolinska Institutets forskare och Rädda Barnen river ut diagnosavsnitt om tvångssimulering ur läroböcker när de falsifierar och mörklägger om flyktingbarnen.

British Medical Journal, världens kanske mest erkända medicinska informationsorgan skriver december 2008 att epidemin kan vara «hoax and severe child abuse» alltså «bluff och svår barnmisshandel». Detta blir inte ens en notis av i svensk MK media. MK-piskan viner effektivt över journalisternas ryggar.

Tusentals flyktingbarn blir svårt psykiskt skadade i Sverige av att tvingas ligga stilla i sängar år efter år. En del skadas mycket svårt, fysiskt och psykiskt, av det onaturliga tvånget.
Svenskt mångkulturellt (MK) mediaetablissement har bestämt sig. Barnen har en ny sjukdom.
En svensk variant av apati, en mycket märklig form av total passiv sovande apati med slutna ögon. Att tillståndet inte har något som helst gemensamt med apati hos verkligt traumatiserade flyktingbarn som mer präglas av ett uppgivet tittande, orolig blick, de ligger inte - de sitter upp, de är helt vakna, ger korta monotona svar på tilltal. Det verkar svensk MK media inte ens reflektera över. Varför? För att det inte stämmer med deras politiska agenda?

Tvångssimulering är lika långt från simulering som natt är från dag.

Tvångssimulering är utan överdrift ett fruktansvärt psykiskt övergrepp på barn - många barn blir förlamade långa perioder av att tvingas ligga till sängs år efter år. Många blir aldrig friska efter den grymma teatern. När svensk mångkulturell (MK) korrekt media diskuterar olika alternativ till varför barnen ligger livlösa och kontaktlösa så kommer simulering på tal och avvisas. Men att det är tvångssimulering som svårt skadar barn blundar man för och tystar ner, det begreppet väljer MK media medvetet att inte ens använda.
MK media väljer ut läkare att uttala sig som tycker som MK media tycker.
Dessa citeras i media. Läkare som anser annorlunda förlöjligas och kränks.
Copycats uppstår, ju fler skriverier i MK media desto fler barn tvingas ligga ned i sängar. Barnen är i en svår situation. Tragiska omständigheter tvingar dem in i en grym teater. Fumliga barnläkare sanktionerar tragedin medicinsk och felbehandlar. MK media tystar metodiskt alla som vill peka på det uppenbara att barnen blir sjuka på verkligt av att användas som brickor i ett tragiskt spel för att få asyl. Ett nedtystande som omöjliggör för barnen att få rätt behandling som består i att förhindra «parental coaching»/vuxenpåverkan genom att skilja dem från vissa vuxna och överlämna barnen till sociala myndigheter. Kan ett barn bli mer ensamt...


Thomas Jackson, 56 år, legitimerad läkare och specialist i allmän vuxenpsykiatri, anser sig själv vara en medelmåttig läkare men med stor erfarenhet. Han menar att det var just erfarenheten av att ha träffat över 100000 olika patienter under trettio års läkartjänstgöring . Detta vid ett stort antal olika typer av psykiatriska och kroppssjukvårdsmottagningar vid sjukhuskliniker i tre olika länder . Erfarenheter som gjorde det möjligt för honom att så klart förstå att de s.k. apatiska barnen i Sverige ännu idag, juli 2009, utsättes för övergrepp. Hade man gjort som Norge gjorde, alltså omedelbart skilja barnen från omgivande vuxna vid misstanke om tvångssimulering så hade inte ett enda fall inträffat i Sverige, alltså som i Norge.

«Det enda jag önskade var att via svensk media presentera för allmänheten de talrika hållpunkter som faktiskt finns i internationell vetenskaplig litteratur om simulering som tydligt talar för att barnen missbrukas - att allt detta nedtystades i opinionsbildande riksmedia och etermedia är en demokratisk skandal. Jag fick aldrig komma till tals förutom i en intervju i Sveriges Television där jag lurades in i en medveten politisk fälla arrangerad av några journalister vid SVT som Janne Josefsson m.fl. Sedan skrattade man åt mig och diskuterade föraktfullt Jacksons teorier när inte en enda av de tankar jag förde fram kom från mig själv utan från erkänd engelsk och amerikansk speciallitteratur som tydligen gått helt förbi läkarna vid Karolinska Instituet och Rädda Barnen.»


Löfte från doktor Jackson:
Om det visar sig att jag haft fel i detta stora och tragiska kapitel, i inte bara svensk medicinsk historia, utan också något som sannolikt kommer att gå till svensk allmän historieskrivning, så lovar jag att återsända min specialistkompetens i psykiatri till myndigheterna.

Jag ber svensk allmänhet: Kräv rättvisa för barnen! Vissa barn kan t.o.m. vara köpta på marknader i fjärran östern bara för att förbrukas som en vara för att ge de vuxna i sällskapet asyl. Efter att jag publicerat mina första artiklar om barnen vintern 2006 där jag påtalade tvångssimuleringen så blev jag personligen så hotad att jag fick göra två polisanmälningar. En specialenhet vid Rikspolisstyrelsen tolkade som att hoten kom från «traffickinggäng österut som tycker Du förstör deras business».
Alla tänkande människor förstår vilka hemskheter som kan pågå bakom ridåerna. Barnen måste få adekvat vård och kompensation, lämpligast vid utländska kliniker eftersom svenska landstings barnpsykiatri gravt misslyckats.
Ytterligare uppföljande forskning än den som redan gjorts kan inte heller göras här hemma. Ty samma barnforskare vid Karolinska Institutet och Rädda Barnen som startade ryktet om en apatisk sjukdom har gjort den hittills enda uppföljningen och försöker självklart skydda sig själva genom att förneka allt som talar för tvångssimulering. Karolinska Institutet får bara icke tillåtas göra ytterligare forskning - de har skapat en bild av barnen som när den vetenskapligt avslöjas kommer att ställa det ärorika institutet i skamvrån. Utvärderande forskning måste skötas av utländska medicinska institut. Svenska regeringen kan rädda Sveriges rykte genom att begära detta.

Antal sidor:84 st
Vikt:153 g
Format (b x h):148 x 210 mm
ISBN:978-91-86407-11-7
Bandtyp:Danskt band
Varugrupp:041 Samhälle, politik och debatt
Utgivningsdatum:2009-08-25
Tillgänglighet:I lager
Moms:6%
Länk hit:http://www.litenupplaga.se/465
Köp boken i Finland:Booky.fi
Köp boken i Norge:Adlibris.no
Köp boken i Danmark:CDON.dk
[Gå till startsidan][Din senaste sökning]
Litenupplaga.se
Litenupplaga.se drivs av Recito Förlag och säljer spännande böcker som "bara" finns i liten upplaga.
Betalning
Du behöver inte skapa något konto för att handla på Litenupplaga.se. Vi kan endast leverera inom Sverige och du får en faktura med i paketet som du betalar inom 30 dagar.
Leveranstid
Om alla titlar du beställer finns i lager skickar vi beställningen genast, per A-post eller Schenker Hämtpaket. Leveranstid är därför 2-3 arbetsdagar. Om du beställer en eller flera titlar som inte finns i lager skickar vi hela beställningen så fort alla titlar är tillgängliga.
Kontakta oss
E-post:
butik@recito.se
Tel:
033-340 13 30
Post: Recito Förlag AB
Box 2
297 02 EVERÖD
Mer av Recito Förlag